ช้อปนาฬิกาแบรนด์เนมที่ Timedeco Shop รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน*


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ช้อปนาฬิกาแบรนด์เนมในร้าน Timedeco Shop ที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ผ่อน 0นานสูงสุด 10 เดือน*

ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น กรณีสินค้าราคาปกติ เงื่อนไขการผ่อน

ยอดซื้อรวมกันหลังหักส่วนลดเหลือ 8,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อน 0นาน 4 เดือน

ยอดซื้อรวมกันหลังหักส่วนลดเหลือ 12,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อน 0นาน 6 เดือน

ยอดซื้อรวมกันหลังหักส่วนลดเหลือ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อน 0นาน 10 เดือน

ฯลฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย